Wydarzenia – aktualności GOPS

Informacja dot. nowych kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim informuje, iż pozyskał środki finansowe na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w kwocie 396 219,00 zł. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny. Gmina przyznając […]

Dodatek osłonowy w 2024 roku

DODATEK OSŁONOWY      Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem […]

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim z dnia 03.01.2024 r.

Życzenia świąteczne