Wprowadzone przez Krzysztof Skibiński

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 listopada 2023 r. dotyczące opracowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Jezioro Orchowe” oraz „Łęg debowy koło Janowa Podlaskiego”.

Projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęg dębowy koło Janowa Podlaskiego

Informacja dotycząca „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024

Gmina Janów Podlaski będzie ubiegała się o środki finansowe na zapewnienie w przyszłym roku usług opieki wytchnieniowej . Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków do programu pomocowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Budżet programu wynosi 190 mln zł. Głównym celem Programu […]

Wsparcie z Rządowego Programu „KLUB 2023 dla dzieci i młodzieży z Gminy Janów Podlaski”

Od maja 2023 w ramach dofinansowania z Rządowego Programu KLUB 2023 współfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej prowadzenie zajęć oraz zakup profesjonalnego sprzętu wraz z platformą treningową BlazePod Pro. Od 8 lat UKS Hwa-Rang w Janowie Podlaskim współpracuje z Gminą Janów Podlaski w ramach realizacji zadania publicznego „Hwa-Rang (kwiat młodzieży) – zdrowie, pasja, edukacja. […]