Wprowadzone przez Krzysztof Skibiński

Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 8.5 Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim  ogłasza, iż w naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla naboru Działanie 8.5 Usługi społeczne,  programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24, do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie Fundacji Leny Grochowskiej z Siedlec. Jako partner została wybrana oferta złożona przez Fundację Leny […]

Nabór na stanowisko Zastępcy Wójta

Janów Podlaski, dn. 20 maja 2024 r. WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI ogłasza nabór na stanowisko ZASTĘPCY WÓJTA   Niniejszy konkurs nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze w trybie ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Janów Podlaski, Bialska 6a, 21-505 […]