Wprowadzone przez Krzysztof Skibiński

Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych w biurze LIR w Białej Podlaskiej

Drodzy Rolnicy Informujemy, że w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej18F, dnia 5 kwietnia 2023r od godz 10.00 dyżur będzie pełniła Pani mecenas Aleksandra Kowalczyk – radca prawny. Pani mecenas będzie udzielała porad prawnych dla rolników w zakresie np. umów zawieranych z firmami oferującymi odnawialne źródła energii. Konsultacje prowadzone będą nieodpłatnie. […]

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Janów Podlaski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość finansowania: 15 014,40 złotych Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych […]