Wydarzenia – aktualności GOPS

Dodatek osłonowy w 2024 roku

DODATEK OSŁONOWY      Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem […]

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim z dnia 03.01.2024 r.

Życzenia świąteczne

Zaproszenie do udziału w ” Charytatywnej Aukcji Przedmiotów-Dar Serca za Dar Serca”

Zaproszenie     Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk biznesu oraz wszystkich chętnych do udzielenia pomocy osobom potrzebującym do wzięcia udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”.    Aukcja rozpocznie się o godz. 16.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4 w dniu 8 grudnia 2023 r.     […]

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

                                                                                        OGŁOSZENIE     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.     Z programu mogą skorzystać mieszkańcy […]