Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej  nr 100122L – ulica Bandosa w miejscowości Janów Podlaski. Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka drogi o długości 362 m o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 5,0 m. Budowie ulicy towarzysz również budowa chodnika jednostronnego, budowa oświetlenia ulicznego typu LED na 9 nowych słupach stalowych oraz wykonanie zjazdów na posesje.

Koszt realizacji zadania to 1 100 580,52 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 534 121,00 zł (koszt kwalifikowalny zadania to 1 068 243,82 zł).

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o zawarciu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska”. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm PPHU „TRANSBET” Marian Wojtiuk, zs. w Białej Podlaskiej i PPHU „TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, zs. w Białej Podlaskiej. Umowa przewiduje zakończenie inwestycji do 26 listopada 2022 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej ozn. nr 100060L, stanowiącej drogę dojazdową do wsi Bubel Łukowiska, o długości 418 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości jezdni 5,0 m, wraz z odwodnieniem drogi do zaprojektowanych przydrożnych rowów infiltracyjnych. Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wynosi 613 775,88 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 292 686,84 zł (koszt kwalifikowalny zadania, uwzględniający również działania informacyjne to 614 945,88 zł).  

Flaga i godło