Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej  nr 100122L – ulica Bandosa w miejscowości Janów Podlaski. Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka drogi o długości 362 m o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 5,0 m. Budowie ulicy towarzysz również budowa chodnika jednostronnego, budowa oświetlenia ulicznego typu LED na 9 nowych słupach stalowych oraz wykonanie zjazdów na posesje.

Koszt realizacji zadania to 1 100 580,52 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 534 121,00 zł (koszt kwalifikowalny zadania to 1 068 243,82 zł).

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o zawarciu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100060L w miejscowości Bubel Łukowiska”. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm PPHU „TRANSBET” Marian Wojtiuk, zs. w Białej Podlaskiej i PPHU „TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, zs. w Białej Podlaskiej. Umowa przewiduje zakończenie inwestycji do 26 listopada 2022 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej ozn. nr 100060L, stanowiącej drogę dojazdową do wsi Bubel Łukowiska, o długości 418 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości jezdni 5,0 m, wraz z odwodnieniem drogi do zaprojektowanych przydrożnych rowów infiltracyjnych. Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wynosi 613 775,88 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 292 686,84 zł (koszt kwalifikowalny zadania, uwzględniający również działania informacyjne to 614 945,88 zł).  

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100064L – ul. Kwiatowa  w miejscowości Janów Podlaski”. Umowa z Wykonawcą robót przewiduje zakończenie inwestycji do 11 czerwca 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulicy Kwiatowej o długości 485 m, o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości jezdni 5,5 m, wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i zjazdami na posesje.

Wartość robót budowlanych, zgodnie z podpisaną umową wynosi 1 648 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na przedmiotowe zadanie zawarta została w dniu 28 marca 2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 824 522,75 zł (koszt kwalifikowalny zadania, uwzględniający również działania informacyjne to 1 649 045,50 zł).

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100120L – ul. Ogrodowa w miejscowości Janów Podlaski”. Umowa z Wykonawcą robót przewiduje zakończenie inwestycji do 11 czerwca 2024 r.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulicy Ogrodowej o długości 162 m, o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości jezdni 5,5 m, wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i zjazdami na posesje. W ramach inwestycji wybudowane zostanie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 698.
Wartość robót budowlanych, zgodnie z podpisaną umową wynosi 638 000,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na przedmiotowe zadanie zawarta została w dniu 28 marca 2023 r.
Kwota dofinansowania wynosi 265 826,85 zł (koszt kwalifikowalny zadania, uwzględniający również działania informacyjne to 531 653,71 zł).

 

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 100079L do km 0+410,00 do km 1+015,00 w miejscowości Klonownica Mała”. Inwestycja zakończona została w czerwcu bieżącego roku. W ramach inwestycji powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi długości 605 metrów, pobocze i zjazdy indywidualne na posesje z kruszywa łamanego oraz nowe oznakowanie drogowe. Wartość inwestycji wyniosła 1 453 466,70 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na przedmiotowe zadanie zawarta została w dniu 21 września 2023 r. Kwota dofinansowania wyniosła 611 489,91 zł (koszt kwalifikowalny zadania to 1 437 997,99 zł).

Flaga i godło