Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej  nr 100122L – ulica Bandosa w miejscowości Janów Podlaski. Przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinka drogi o długości 362 m o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 5,0 m. Budowie ulicy towarzysz również budowa chodnika jednostronnego, budowa oświetlenia ulicznego typu LED na 9 nowych słupach stalowych oraz wykonanie zjazdów na posesje.

Koszt realizacji zadania to 1 100 580,52 zł.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 534 121,00 zł (koszt kwalifikowalny zadania to 1 068 243,82 zł).

Flaga i godło