Inwestycje dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej
nr 100076L w miejscowości Janów Podlaski. W ramach przedsięwzięcia wybudowano odcinek przedmiotowej drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 700 m oraz szerokości jezdni 6,0 – 7,0 m. Budowie ulic towarzyszyła ponadto budowa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 698, powstały także 3 włączenia do dróg gruntowych oraz 6 zjazdów na posesje. Wzdłuż drogi powstały obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m, oddzielone od jezdni krawężnikami betonowymi. Na całym odcinku wybudowanej drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1 486 610,08 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 737 155,00 zł.

 

 

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Jana Łosowicza oraz ulicy Cichej w miejscowości Janów Podlaski. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 718 m oraz szerokości jezdni 5,5 – 6,0 m. Budowie ulic towarzyszyła ponadto budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia. Powstały także 54 zjazdy na prywatne posesje oraz 26 dojść do furtek wykonane z kostki brukowej.
Koszt realizacji zadania wyniósł 1 849 164,40.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła
924 582,00 zł.

ul. Łosowicza Janów Podlaski

ul. Cicha Janów Podlaski

Flaga i godło

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje o realizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Polnej wraz z włączeniem drogi wojewódzkiej nr 698. W ramach przedsięwzięcia powstała droga o nawierzchni
z betonu asfaltowego o długości 930 m oraz stałej szerokości jezdni 6,0 m. Budowie ulicy towarzyszyła budowa skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego i przebudowa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 698. Wzdłuż drogi po prawej stronie jezdni powstał chodnik o szerokości 2,00 m. Powstały także 62 zjazdy na prywatne posesje wykonane z kostki brukowej, a także włączenia do dróg gruntowych. Wybudowano również kanalizację deszczową do odprowadzania wód opadowych.Droga zyskała ponadto nową organizację ruchu drogowego dzięki ustawieniu 18 pionowych znaków drogowych i wymalowaniu oznakowania poziomego (linie rozdzielające pasy jezdni i przejścia dla pieszych).
Koszt realizacji zadania wyniósł 2 952 634,75 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 1 471 648,00 zł.

Flaga i godło