Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 8.5 Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim  ogłasza, iż w naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla naboru Działanie 8.5 Usługi społeczne,  programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24, do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie Fundacji Leny Grochowskiej z Siedlec.

Jako partner została wybrana oferta złożona przez Fundację Leny Grochowskiej z Siedlec, która uzyskała 7 punktów.