Wprowadzone przez Agnieszka Korolczuk

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy/ сімейні пільги для громадян України

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie […]

Podziękowanie !!!

Podziękowanie !!!           Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Janów Podlaski za ogromne zaangażowanie w zbiórkę organizowaną na rzecz pomocy Ukrainie. Otrzymane dary zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, skąd zostaną przewiezione potrzebującym z powiatu samborskiego na Ukrainie.   Dziękujemy z całego serca za okazaną bezinteresowną pomoc wszystkim, którzy się do tego przyczynili.                            […]

Pomoc Ukrainie

POMOC UKRAINIE Zbieramy do środy ( 02.03.2022 r.)  do godz. 19:00 Miejsce zbiórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Gminy Janów Podlaski- 7:30-15: 30, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim- 15:30-19:00 (wtorek – środa) Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim – 7:00- 18:00     Zbieramy: leki: Witamina C, syropy przeciwgorączkowe, leki przeciwbólowe, woda utleniona, elektrolity, […]

Uruchomione zostały zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie

Na pomoc Ukrainie! Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować: na konto Caritas: Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 SWIFT: BPKOPLPW Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 SWIFT: BIGBPLPW Tytułem: UKRAINA CARITAS POLSKA ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa   lub konto Polskiego Czerwonego Krzyża: nr 16 1160 […]