Wprowadzone przez Agnieszka Korolczuk

Informacja o realizacji projektu „Krok w stronę integracji”

  S.T.R Project Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Projektu „Krok w stronę integracji” nr FELU.08.03-IP.02-0058/23, który swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do 50 dorosłych osób fizycznych (w tym min. 33 kobiety; max. 17 mężczyzn); w tym 10% Uczestników/Uczestniczek Projektu to osoby z niepełnosprawnością; będących OBYWATELAMI PAŃSTW […]

Dodatek osłonowy w 2024 roku

DODATEK OSŁONOWY      Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem […]