Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Janów Podlaski otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 556 411,00. Przyznane środki zostały wydatkowane na pokrycie wkładu własnego w realizację następujących inwestycji:

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1031L odcinek dr. woj. 811 – Janów Podlaski od km 0+000 do km 5+200”. Inwestycja zrealizowana przez Powiat Bialski, przy udziale Gminy Janów Podlaski. Inwestycja zakończona została w 2021 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 950 952,68 zł. Wkład własny Gminy Janów Podlaski w wysokości 1 258 876,84 zł w całości pokryty został ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– „Budowa drogi gminnej nr 100122L  – ulica Bandosa w Janowie Podlaskim”. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 534 121,00 zł.

Flaga i godło