Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach 21 czerwca 2024 r. – 12 lipca 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” Wymienione programy stypendialne skierowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII), liceów ogólnokształcących (klasy I-IV) oraz uczniów szkół zawodowych, […]

UKS Hwa-Rang w Janowie Podlaskim z 5 medalami na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Taekwon-do

W dniach 7-8 czerwca w Ciechanowie odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Juniorów i VI Mistrzostwa Polski Młodzieżowców z udziałem 216 zawodników z 46 klubów z całej Polski. Wyniki: Agata Gładuniuk – Mistrzyni Polski Młodzieżowców w walkach -50kg, 5 m-sce w układach stopni uczniowskich Młodzieżowców, 5 m-sce w w walkach -49kg Juniorek, Patrycja Czuchan – Podwójna […]

Informacja o zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasu

Informujemy, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Janów Podlaski obowiązujące w okresie od dnia 21 maja 2024 r. do dnia 21  maja 2034 r. dla obrębów ewidencyjnych: Błonie, Bubel Granna, Janów Podlaski Wieś, Kajetanka, Klonownica Mała, Klonownica […]

Nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” informuję, iż 16.02.2024 r. ogłoszony został  nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, […]

Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg […]