Informacja o realizacji przez PUP w Białej Podlaskiej projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska (II)”

INFORMACJA

            Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
             W ramach realizowanego projektu oferowane jest wsparcie w postaci staży, szkoleń, bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy.
              Udział w projekcie jest dostępny dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa, osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, osób z niepełnosprawnością oraz należących do kategorii NEET.

Więcej informacji na stronie PUP Biała Podlaska . Nabory na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na stronie internetowej www.bialapodlaska.praca.gov.pl

Projekt realizowany jest od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r.