Ocena jakości wód

Aktualności

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Fundusz_Ochrony Rolnictwa – ulotka

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Regulamin Konkursu Formularz zgłoszeniowy Arkusz oceny gospodarstwa

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim informuje, iż pozyskał środki finansowe na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w kwocie 396 219,00 zł. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny. Gmina przyznając […]

Informacja z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Podlaski w 2024 roku.

Informacja z naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Podlaski w 2024 roku.