Ocena jakości wód

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie folii z działalności rolniczej.

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informuję, że w terminie od 30 stycznia do l7 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków na usuwanie folii z działalności rolniczej. Projekt kierowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych i przewiduje odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Szczegółowe informacje można uzyskać w […]

Woda

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do […]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz Zarządzenie w sprawie naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone […]

BLGD Biała Podlaska

Ogłoszenie BLGD

Szanowni Państwo!   W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, […]

Służba więzienna rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Wychowawca/ Młodszy Psycholog

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy Wychowawca/ Młodszy Psycholog