Podatki

Płatności podatków i opłaty eksploatacyjnej można dokonać:

 • w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach: poniedziałki 8:30 – 13:30 oraz 14:30 – 16:20, wtorki, czwartki,  
  piątki 7:30 – 13:30 oraz  14:30 – 15:20, środy 7:30 – 12:00, po uprzednim zgłoszeniu dyspozycji wpłaty w pokoju nr 5.
 • przelewem na rachunek bankowy nr  53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 (BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) z tytułem wpłaty: Wpłata podatku….. (rodzaj podatku) , ……(imię i nazwisko podatnika), …….. (nr ewidencyjny lub nr decyzji wymiarowej)”
 • PRZYKŁAD 1: Wpłata podatku od nieruchomości, Jan Kowalski, 88/9876”
 • PRZYKŁAD 2: Wpłata łącznego zob. pieniężne, Jan Kowalski, dec. PiOL.3127.V.4.150.2021”
 •  
 • przelewem na indywidualny rachunek – dotyczy podatników posiadający konto na  platformie https://eurzad.janowpodlaski.pl

Terminy płatności:

 • I rata do 15 marca,
 • II rata do 15 maja
 • III rata do 15 września
 • IV rata do 15 listopada.

 

 

Wpłaty wadium oraz kaucji

Płatności wadium (będącego podstawą przystąpienia do przetargu) oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach: poniedziałki 8:30 – 13:30 oraz 14:30 – 16:20, wtorki, czwartki,  piątki 7:30 – 13:30 oraz  14:30 – 15:20, środy 7:30 – 12:00, po uprzednim zgłoszeniu dyspozycji wpłaty w pokoju nr 6.
 • przelewem na rachunek bankowy nr  54 8025 0007 0390 0114 2000 0390 (BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) z tytułem wpłaty:

„Wadium na zakup działki nr ….. poł. w …….. (nazwa miejscowości), imię i nazwisko osoby lub osób przystępujących do przetargu”

„Kaucja za wynajem świetlicy w ……… (nazwa miejscowości) w okresie ……….., imię i nazwisko osoby wynajmującej”.

PRZYKŁAD 1 „Wadium na zakup działki nr 987/34 poł. w Kajetanka, Jan Kowalski”

PRZYKŁAD 2  „Kaucja za wynajem świetlicy w Werchlisiu w okresie 1-5.01.2021 r. Jan Kowalski”.

 

 

Odpady komunalne

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

 • w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach poniedziałek
 • poniedziałki 8:30 – 13:30 oraz 14:30 – 16:20, wtorki, czwartki,  piątki 7:30 – 13:30 oraz  14:30 – 15:20, środy 7:30 – 12:00, po uprzednim zgłoszeniu dyspozycji wpłaty w pokoju nr 5.
 • przelewem na rachunek bankowy nr  62 8025 0007 0390 0114 2000 0440 (BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) – tytuł wpłaty „Opłata za gosp. odpadami, imię i nazwisko podatnika, adres nieruchomości”
 • PRZYKŁAD: Opłata za gosp. odpadami, Jan Kowalski, ul. Ogrodowa 192/2
 • przelewem na indywidualny rachunek – dotyczy podatników posiadający konto na  platformie https://eurzad.janowpodlaski.pl

 

Terminy płatności:

 • za I kwartał do 15 lutego,
 • za II kwartał do 15 kwietnia
 • za III kwartał do 15 lipca,
 • za IV kwartał 15 października

 

Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty np. skarbowa, czynsz najmu lokalu, energia elektryczna najemcy lokalu, czynsz komunalny, itp. można dokonać:

 • w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach 7:30 – 13:30 oraz 14:30 – 15:30.
 • przelewem na rachunek bankowy nr  53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 (BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) – tytuł wpłaty „Wpłata za nazwa zobowiązania, imię i nazwisko, Nr faktury lub wezwania do zapłaty”
 • PRZYKŁAD1 : „Wpłata za energię elektryczną, Jan Kowalski, FV Nr 273/2/2021”
 • PRZYKŁAD2 : „Wpłata za czynsz komunalny, Jan Kowalski, GRiŚ.4321.4.2021”
 • PRZYKŁAD3 : „Opłata skarbowa za wyd. aktu urodzenia, Jan Kowalski”