Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 W POWIECIE BIALSKIM

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

Tytuł usługi

NPP opis usługi:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym
  oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NPP nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

MEDIACJA opis usługi:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać:

NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej  pomocy prawnej. Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu:       Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56,
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście

Inne informacje:   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

 

Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Radcowie Prawni 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 30/32 od poniedziałku do piątku, w godz. 900 – 1300  

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 351-13-99

 

Adwokaci 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 132 wtorki, czwartki, piątki w godz. 900 – 1300, środy 1300 – 1700  

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 333-10-14

Kobylany (Urząd Gminy Terespol), Pl. Kaczorowskiego 1 poniedziałki od 1300 do 1700  

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 411-20-28

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35 poniedziałki, czwartki, piątki od 900 do 1300, wtorki od 1200 do 1600  

centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

nr do punktu: 518-415-182, 663-762-223

21-532 Łomazy, Pl. Jagielloński 27 środy od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

nr do punktu: (83) 341-70-03

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Tytuł usługi

NPO opis usługi:

           

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób   zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

MEDIACJA opis usługi:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich                i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać: NPO/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej  pomocy prawnej. Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu:        Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56,
e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście 

Inne informacje:   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które
ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

 

 Dane teleadresowe:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon, e-mail, www.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 21-505 Janów Podlaski,
ul. Bialska 6a
poniedziałki, wtorki i piątki od 1200 do 1600, środy i czwartki od 800 do 1200 centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl

do punktu: 609-608-063