Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku […]

16 MEDALI UKS HWA-RANG

„STOP Kultura” 9 maja 2021, godz. 19.00 TVP3 – odcinek zrealizowany w GOK Janów Podlaski

Zapraszamy do oglądania autorskiego programu Anny Dudy „STOP Kultura” 9 maja 2021, godz. 19.00 w TVP3 LUBLIN. Materiał do odcinka nagrywany był 23 kwietnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim.    

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z gradem

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z gradem w dniach 7-8 maja 2021 r.

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni […]