Uruchomiono nową stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury

Szanowni Państwo Informujemy, iż w ostatnim czasie pod adresem  https://janowpodlaski.naszgok.pl/   została uruchomiona nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. W chwili obecnej trwają prace migracyjne. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja ARiMR o naborze wniosków o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w 2020 r.

Informujemy, że Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę. Pomoc może otrzymać producent rolny: któremu został nadany numer identyfikacyjny w […]

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Państwo W roku 2020 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na terenie Gminy Janów Podlaski została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. Obowiązek okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przeprowadza się ją nie rzadziej niż co 15 lat. W wyniku […]

Harmonogram planowanych szkoleń dla rolników

Zapraszam wszystkich chętnych rolników na w/w szkolenia, wstęp wolny Leszek Czublun, ODR Grabanów Tel. 601689471   Data Dzień tygodnia Godz. Tytuł szkolenia Miejsce szkolenia 09.02.2023 czwartek 9.00 Dopłaty bezpośrednie 2023. Warunkowość i ekoschematy GOK Janów Podlaski 17.02.2023 piątek 9.00 Dopłaty bezpośrednie 2023. Warunkowość i ekoschematy GOK Janów Podlaski 23.02.2023 czwartek 9.00 Dopłaty bezpośrednie 2023. Warunkowość […]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 999/1 – Janów Podlaski – osada.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 1/2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Janowie Podlaskim ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej, nr ewidencyjnej 999/1, o pow. 0,2117 ha położonej w obrębie Janów Podlaski Osada, gmina Janów Podlaski. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1B/00086071/5. Nieruchomość położona między ul. Bandosa w Janowie […]

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie […]

Nabór wniosków na usuwanie folii z działalności rolniczej.

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informuję, że w terminie od 30 stycznia do l7 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków na usuwanie folii z działalności rolniczej. Projekt kierowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych i przewiduje odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Szczegółowe informacje można uzyskać w […]

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do […]