Wydarzenia – aktualności GOPS

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

Janów Podlaski, 20.11.2023 r. PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym         Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji […]

Informacje w sprawie zmian dotyczących świadczeń opiekuńczych

Od 01.01.2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna: 1. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności […]

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2023 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim będzie nieczynny. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.   Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Informacja      Gmina Janów Podlaski będzie ubiegała się o środki finansowe na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych.      Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków do programu pomocowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.     ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Budżet […]

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.     Wniosek […]