Rada Gminy Janów Podlaski VIII kadencji

Barbara Misiejuk - Przewodnicząca Rady Gminy

e-mail: b.misiejuk@janowpodlaski.pl

Kontakt telefoniczny z Radnymi za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Gminy w trakcie pełnionego dyżuru:

wtorki oraz piątki – godz. 8:00 – 10:00

pok. nr 108 Urzędu Gminy Janów Podlaski (I pietro)

Tel. 83  888 96 26, 83 341 30 73 w 26

Wojciech Wiszniewski -Wiceprzewodniczący Rady Gminy

w.wiszniewski@janowpodlaski.pl

Tadeusz Wacław Caruk - Radny Gminy

t.caruk@janowpodlaski.pl

Dorota Justyna Chlipalska - Radna Gminy

d.chlipalska@janowpodlaski.pl

Monika Marta Fedoruk - Radna Gminy

m.fedoruk@janowpodlaski.pl

Rafał Hładoniuk - Radny Gminy

r.hladoniuk@janowpodlaski.pl

Marek Robert Janczuk - Radny Gminy

m.janczuk@janowpodlaski.pl

Łukasz Konrad Kuźmiński - Radny Gminy

l.kuzminski@janowpodlaski.pl

Monika Kwaśny - Radna Gminy

m.kwasny@janowpodlaski.pl

Monika Michaluk - Radna Gminy

m.michaluk@janowpodlaski.pl

Jacek Naumiuk - Radny Gminy

j.naumiuk@janowpodlaski.pl

Agnieszka Magdalena Nowosielska - Radna Gminy

a.nowosielska@janowpodlaski.pl

Mariusz Ochnik - Radny Gminy

m.ochnik@janowpodlaski.pl

Dariusz Jacek Piwowarski - Radny Gminy

d.piwowarski@janowpodlaski.pl

Agnieszka Katarzyna Urbanowicz - Radna Gminy

a.urbanowicz@janowpodlaski.pl