Rada Gminy Janów Podlaski VIII kadencji

Żmudziński-Caruk Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy

Górski Robert Stanisław -Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Artemiuk Elżbieta Daniela - Radna gminy

Bożemój Zdzisław - Radny Gminy

Chaliburda Henryk Tomasz - Radny Gminy

Chryścienko Magdalena- Radna Gminy

Hołub Ewa Marzenna - Radna Gminy

Mamruk Zofia - Radna Gminy

Myć Anna Monika - Radna Gminy

Pikacz Radosław - Radny Gminy

Sidoruk Grzegorz Kamil - Radny Gminy

Stańko Monika Maria - Radna Gminy

Toczyński Mirosław Władysław - Radny Gminy

Tychmanowicz Aneta Beata - Radna Gminy

Wawryniuk Anna - Radna Gminy