Wydarzenia – aktualności GOPS

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2023 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim będzie nieczynny. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.   Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustanowienia dnia 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Informacja      Gmina Janów Podlaski będzie ubiegała się o środki finansowe na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych.      Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków do programu pomocowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.     ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Budżet […]

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.     Wniosek […]

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE      Wójt Gminy Janów Podlaski realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289) oraz uchwały nr XXXVII/325/23 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania […]

Ogłoszenie dot. działań towarzyszących w ramach POPŻ Podprogram 2021 PLUS

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, informuje, że w ramach ,,Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” – Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 09.08.2023 r. w godz. od 11.30 do 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury , ul. 1-go Maja 13 w Janowie Podlaskim odbędą się w ramach działań […]