Wydarzenia – aktualności GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku […]

Poszukujemy wolontariuszy do pracy w domach pomocy społecznej

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki, na prośbę Wojewody Lubelskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami. Zgłoszenia należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie […]