Wydarzenia – aktualności GOPS

Życzenia Boże Narodzenie

Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>

Informacja w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim z dnia 09.04.2021 r. dzień 24.12.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w inny dzień wolny od pracy niż niedziela […]

Ogłoszenie okres zimowy

OGŁOSZENIE Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołana SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zobowiązuje nas do podjęcia działań osłonowych i profilatycznych w stosunku do osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, albo inne problemy życiowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na los ludzi […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o […]