Wydarzenia – aktualności GOPS

Ogłoszenie dot. działań towarzyszących w ramach POPŻ Podprogram 2021 PLUS

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, informuje, że w ramach ,,Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” – Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 09.08.2023 r. w godz. od 11.30 do 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury , ul. 1-go Maja 13 w Janowie Podlaskim odbędą się w ramach działań […]

Terminy składania wniosków o świadczenia dla rodzin

Terminy składania wniosków o świadczenia Wnioski na okres 2023/2024 w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r. Świadczenia rodzinne – terminy: Wniosek złożony w okresie od: Ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych […]

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł (Monitor Polski 2023 poz. 121).

Fundacja Smaki Kultury zaprasza do udziału w Grze miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach Programu „Ojcostwo-Przygoda życia” 2023 r., która odbędzie się w Lublinie na terenie Starego Miasta 18 czerwca 2023.

Gra miejska jest adresowana do drużyn rodzinnych, których kapitanami będą ojcowie, w następujących kategoriach: tata plus starsze dzieci (14 – 18 lat), tata plus młodsze dzieci (od urodzenia do 13 lat), zespoły mieszane (w skład zespołu wchodzą starsze i młodsze dzieci). Uczestnicy gry będą przemieszczali się w terenie jak po planszy rozwiązując zagadki, odnajdując miejsca, […]