PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym


Janów Podlaski, 20.11.2023 r.

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY
JANÓW PODLASKI

o zwrócenie szczególnej uwagi
na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym

        Mając na uwadze zbliżający się okres zimowy zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach przebywających w trudnych warunkach bytowych.

Osoby wymagające wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej mogą otrzymać z GOPS
stosowną pomoc.

       Wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a, tel. (83) 341 30 93 wew. 38 lub 48.