Wydarzenia – aktualności GOPS

Ogłoszenie okres zimowy

OGŁOSZENIE Aktualna sytuacja epidemiologiczna wywołana SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zobowiązuje nas do podjęcia działań osłonowych i profilatycznych w stosunku do osób, które z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, albo inne problemy życiowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na los ludzi […]

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o […]

Terminy składania wniosków o świadczenia

Ogłoszenie   Wnioski na okres 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2021, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021 r. Świadczenia rodzinne – terminy: Wniosek złożony w okresie od:               Ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych           […]

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o […]