Dodatek osłonowy w 2024 roku

DODATEK OSŁONOWY

     Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek  o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
  w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

  Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,80 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 2. 343,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 3. 486,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 4. 657,80 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku