Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

                                                                                        OGŁOSZENIE

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

    Z programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna), których dochód nie przekracza:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 823,60 zł,

w przypadku rodziny – 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

   W skład paczek żywnościowych w Podprogramie 2023 wchodzi 18 artykułów o łącznej wadze ok 34 kg na osobę na cały podprogram w tym: 1) groszek z marchewką 1,60 kg, 2) koncentrat pomidorowy 0,96 kg, 3) dżem truskawkowy 1,20kg, 4) makaron jajeczny świderki 2,50kg, 5) mąka pszenna 4kg, 6) kasza jęczmienna 1,50kg, 7) płatki owsiane 1 kg, 8) herbatniki maślane 0,60kg, 9) kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40kg, 10) mleko UHT -6 l, 11) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg, 12) szynka wieprzowa mielona 1,20kg, 13) szynka drobiowa 1,20kg, 14) pasztet wieprzowy 0,48 kg, 15) szprot w oleju 0,68 kg, 16) cukier biały 4 kg, 17) olej rzepakowy 4 l, 18) fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Odbiór żywności planowany jest przy ul. Kościuszki 16 w Janowie Podlaskim.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ zobowiązane są do złożenia oświadczenia i przedstawienia dochodów netto swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

     Zapraszamy do zgłoszenia się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2023 r. w godzinach pracy Ośrodka 7.30-15.30

lub o kontakt telefoniczny (83) 341 – 30 – 93 wew. 38 lub 48.

Dodatkowo oprócz wsparcia żywnościowego realizowane będą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne: – doradztwo indywidualne (wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna itp.); – rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych (rozwiązywanie konfliktów w rodzinie itp.); – działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat); – Działania propagujące zasady horyzontalne wdrażania Funduszy Europejskich. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowana do Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027