Aktualności Wod-Kan

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 22/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 22/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 145/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 145/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 135/23

Bieżąca ocena jakości wody nr 135/23 z dnia 17 listopada 2023 r.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 127/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 127-23

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków lub przenośnych toalet.

Aktualizacja styczeń 2024. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.     Lux-Ten Antoni Jówko Hrud 96 21-500 Biała Podlaska Tel. 609-762-707   Firma Handlowo-Usługowa, Edward Pszczoła Borsuki 63 08-221 Sarnaki tel. 603 130 604   HYDRO-MAT Mateusz Nitychoruk ul. Długa 38a, 21-500 […]

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski  

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski  

Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody

Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Janów Podlaski.

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024

Zarządzenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli  nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.  

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski  

Wpłaty należności za wodę i ścieki

  Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytu wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące. Faktura dostarczana jest przez inkasenta, przesyłana pocztą (listem zwykłym) lub drogą elektroniczną (e-faktura). Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który dla wszystkich odbiorców i […]

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski

Szanowni Państwo, w dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski na okres 18 miesięcy. W związku z powyższym od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny […]

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do […]

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

Informujemy, że w związku z przejęciem przez Gminę Janów Podlaski zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, poborem opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe zajmować się będzie Pan Michał Popis – dotychczasowy pracownik Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Planowany termin rozpoczęcia poboru to 13 września 2022 […]

Click here to add your own text