Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody