Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23