Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 145/23