Ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 63/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 63/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 22/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 22/24

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 145/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 145/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 135/23

Bieżąca ocena jakości wody nr 135/23 z dnia 17 listopada 2023 r.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 127/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 127-23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski