Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

Informujemy, że w związku z przejęciem przez Gminę Janów Podlaski zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, poborem opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe zajmować się będzie Pan Michał Popis – dotychczasowy pracownik Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Planowany termin rozpoczęcia poboru to 13 września 2022 r. Informujemy, ze ulega zmianie nr rachunku bankowego do wpłat należności. Zostaną nadane indywidualne numery rachunku dla odbiorców, które będą widoczne na fakturze.