Wydarzenia – aktualności GOPS

Informacja dotycząca Polskiego Bonu Turystycznego

W związku z trudną  sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 Rząd RP wprowadził program wsparcia dla rodzin z dziećmi oraz branży turystycznej pn. POLSKI BON TURYTYCZNY Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach internetowych www.bonturystyczny.gov.pl oraz www.polska.travel plakat Polski Bon Turystyczny ulotka polski bon turystyczny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie […]

Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 Wymagane kwalifikacje: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej […]

Ogłoszenie

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną czyli za pośrednictwem: portalu […]

Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień

OPS.242.6.2020                                                                                                                                                                            Janów Podlaski, 31.12.2020 r. ZAPYTANIE CENOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a tel. do kontaktu: 83 341 30 93 wew. 38 II. Tryb udzielenia zamówienia: […]