Informacja o realizacji projektu „Krok w stronę integracji”

 

S.T.R Project Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Projektu „Krok w stronę integracji” nr FELU.08.03-IP.02-0058/23, który swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 dorosłych osób fizycznych (w tym min. 33 kobiety; max. 17 mężczyzn); w tym 10% Uczestników/Uczestniczek Projektu to osoby z niepełnosprawnością; będących OBYWATELAMI PAŃSTW TRZECICH; przebywających/zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego, w tym: – min. 80% Uczestników/Uczestniczek (40 osób, w tym minimum 26 kobiet; maximum 14 mężczyzn) to cudzoziemcy – obywatele Ukrainy, w tym ci, którzy znaleźli się w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Celem głównym projektu jest polepszona sytuacja społeczna minimum 45 osób (30 kobiet/15 mężczyzn) oraz podjęte zatrudnienie przez minimum 18 osób (12 kobiet/6 mężczyzn) spośród 50 osób (33 kobiety/17 mężczyzn), w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnością; OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH, zamieszkujących/przebywających w województwie lubelskim, poprzez objęcie szeroką paletą usług aktywizacji społecznej i zawodowej; w okresie od 01.2024 do 09.2024.