Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej

w ramach POPŻ Podprogram 2021 PLUS

Od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane, które się nie zakwalifikowały, a ich dochód nie przekracza kwot obecnie obowiązujących kryteriów mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.