Laptop

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

        Gmina Janów Podlaski w terminie do dnia 02.11.2021 r. prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym prowadzonym w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szansę na udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina ma rodzic/opiekun prawny zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w poniższych oświadczeniach m.in.:
• zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR;
• jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) byłych pracowników PGR.

O grant dla Mieszkańców wystąpi Gmina Janów Podlaski. W przypadku otrzymania grantu, Gmina Janów Podlaski dokona zakupu sprzętu komputerowego i przekaże go mieszkańcom.
W przypadku, gdy otrzymany grant będzie niższy niż zapotrzebowanie wynikające z oświadczeń, Gmina przydzieli sprzęt według ustalonych zasad.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup: komputer stacjonarny, laptop lub tablet.

Informacje szczegółowe, w tym Regulamin Konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w pokoju nr 4 lub 104. Kontakt w sprawie pod nr telefonu: 83 341 30 73.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku: