Gmina Janów Podlaski otrzymała środki w wysokości 11 400 000 zł.

Gmina Janów Podlaski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała środki w wysokości 11 400 000 zł na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski.