Prośba o wypełnienie ankiety

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej uzależnień behawioralnych (jej wypełnienie trwa tylko 5-10min)

https://www.webankieta.pl/ankieta/701818/janow-podlaski-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Zebrane dane posłużą do sporządzenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień.

Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy.