Szanowni Państwo

W związku z Zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Janów Podlaski w roku 2022, serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń kandydatów.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 9 lutego 2022 roku

2. Formularz zgłoszenia – Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 9 lutego 2022 roku.