Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

 

 

 

Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.
Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE:

Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
Apelujemy do seniorów pozostańcie w domu, unikajcie skupisk ludzi.
O zrobienie zakupów możecie Państwo poprosić rodzinę lub sąsiadów, a jeśli nie macie Państwo takich możliwości, skorzystajcie z pomocy zaufanych pracowników, którzy na zlecenie ośrodka pomocy społecznej są gotowi realizować dla Państwa niezbędne zakupy.
Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11.
Twoja prośba zostanie przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: tel. 83 341 30 93 wew. 38 lub 48
Szanowni Państwo
Prosimy uważać na próby ewentualnych oszustw. Jeśli senior nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a do jego drzwi zapuka ktoś, kto ma rzekomo je zrobić, prosimy o czujność. Osoby dostarczające zakupy będą wyposażone w identyfikatory z pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW PODLASKI

o zwrócenie szczególnej uwagi na los ludzi potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną chorobą SARS-COV-2 oraz zbliżający się okres zimowy zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o zwrócenie uwagi na los ludzi wymagających pomocy i przekazywanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
Osoby wymagające wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej mogą otrzymać z GOPS stosowną pomoc.
Ponadto informuję, iż Gmina Janów Podlaski przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” w celu zapewnienia wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej.
W związku z tym niezależnie od sytuacji dochodowej osoby starsze, które zdecydują się pozostać w domu ze względu na utrzymujący się stan epidemii mogą zadzwonić na uruchomioną w tym celu infolinię: 22 505-11-11 i zgłosić swoje potrzeby. Udzielone wsparcie będzie polegało w szczególności na dostarczeniu zakupów, leków i innych niezbędnych artykułów.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a ,

tel.(83) 341 30 93 wew.38 lub 48.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Janowie Podlaskim
mgr Anna Sawczuk