Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy do pracy w domach pomocy społecznej

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki,
na prośbę Wojewody Lubelskiego
zwracam się z uprzejmą prośbą
o zgłaszanie się potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.
Zgłoszenia należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim do dnia 29 października 2020 r. do godziny 15.30
telefon do kontaktu 83 341 30 93 wew. 48 lub 38

Wójt Gminy

Leszek Chwedczuk

Poszukujemy wolontariuszy