KONSULTACJE DOT. ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI …