Bezpłatne badania termowizyjne oraz akustyczne

Laboratorium Fizyki Budowli Regionalne Centrum Badań Środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnej EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, informuje o możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych badań termowizyjnych oraz pomiarów hałasu.

Prowadzone przez Laboratorium badania termowizyjne obiektu mogą zostać przeprowadzone w celu oceny izolacyjności cieplnej budynku oraz wizualizacji mostków cieplnych i analizy rozkładu temperatur na powierzchni obiektów (szczególnie dotyczy to budynków prywatnych).

Pomiary akustyczne pozwolą na ocenę ryzyka uszkodzenia słuchu, uciążliwości traktów komunikacyjnych i wskazanie możliwości jego zmniejszenia, umożliwiając dokładną i rzetelną analizę hałasu.

Wyniki analiz w formie raportu mogą zostać odebrane osobiście lub drogą elektroniczną. Otrzymane wyniki badań mogą są przeznaczone jedynie do wiedzy zlecającego i nie mogą być przekazywane dalej.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Pana Daniela Tokarskiego pracownika EKO-AGRO-TECH PWS w Białej Podlaskiej telefonicznie (83) 344-69-21 lub e-mail: d.tokarski@pswbp.pl.

Oferta badań laboratoryjnych

Ulotka Ośrodków Badawczych PSW w Białej Podlaskiej

.