Wydarzenia – aktualności GOPS

Ogłoszenie

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną czyli za pośrednictwem: portalu […]

Zapytanie cenowe na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień

OPS.242.6.2020                                                                                                                                                                            Janów Podlaski, 31.12.2020 r. ZAPYTANIE CENOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, prawnego i w zakresie uzależnień I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim ul. Bialska 6a tel. do kontaktu: 83 341 30 93 wew. 38 II. Tryb udzielenia zamówienia: […]

Zapytanie cenowe w sprawie przewozu pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej

                                                                                                                                      ZAPYTANIE CENOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportowych osób, polegający na przewozie pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim […]

Zapytanie cenowe w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

                                                                                                                                                                                                                                                                 Janów Podlaski, 15.12.2020 r. ZAPYTANIE CENOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania I. Zamawiający: Gminny […]

Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

INFORMACJA Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 29 października 2010 r. (Dz.Urz.Województwa Lubelskiego Nr 145, poz.2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy projektu […]