Podziękowanie !!!

Podziękowanie !!!

          Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Janów Podlaski za ogromne zaangażowanie w zbiórkę organizowaną na rzecz pomocy Ukrainie.

Otrzymane dary zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, skąd zostaną przewiezione potrzebującym z powiatu samborskiego na Ukrainie.

 

Dziękujemy z całego serca za okazaną bezinteresowną pomoc wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

 

                         Zachęcamy do dalszego angażowania się w niesienie pomocy, o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 pomoc Ukrainie