Uruchomione zostały zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie

Na pomoc Ukrainie!

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować:

na konto Caritas:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

SWIFT: BPKOPLPW

Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

SWIFT: BIGBPLPW

Tytułem: UKRAINA

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

 

lub konto Polskiego Czerwonego Krzyża:

nr 16 1160 2202 0000 0002 7718 30560 z dopiskiem „UKRAINA”