Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

INFORMACJA

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 29 października 2010 r. (Dz.Urz.Województwa Lubelskiego Nr 145, poz.2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy projektu programu.
Termin rozpoczęcia konsultacji 9 grudnia 2020 r., zakończenia 24 grudnia 2020 r.
Opinie i uwagi mogą być zgłaszane pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się projektu. Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

 

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023