Informacja o działaniu PSZOK w dniach 18-19 grudnia 2020 r.

UWAGA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Janów Podlaski czynny będzie w dniach 18-19 grudnia 2020 w godz. 8.00 – 13.00
i będzie przyjmował: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, meble i odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane.

 

PSZOK Janów Podlaski informacja