Kury ptasia grypa

Zagrożenie ptasią grypą

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o dużym ryzyku wystąpienia zakażeń wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich. W związku z powyższym podkreśla potrzebę wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób. Zasady bioasekuracji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), którego zapisy winny być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków poz. 722 z 2017 r.

Ulotka ptasia grypa