Informacja dot. poboru opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe

INFORMACJA O ZMIANIE CEN OPŁAT ZA WODĘ.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski

Szanowni Państwo, w dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski na okres 18 miesięcy.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Cena netto za 1m3 dostarczanej wody wynosić będzie 3,43zł/m3 (cena brutto za 1m3 3,70 zł)

Szczegółowe informacje dotyczące taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski zamieszczone są na stronie internetowej:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-34-2022-dr.html

_____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

Informujemy, że w związku z przejęciem przez Gminę Janów Podlaski zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie, poborem opłat za pobraną wodę i odprowadzane nieczystości ciekłe zajmować się będzie Pan Michał Popis – dotychczasowy pracownik Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. Planowany termin rozpoczęcia poboru to 13 września 2022 r. Informujemy, ze ulega zmianie nr rachunku bankowego do wpłat należności. Zostaną nadane indywidualne numery rachunku dla odbiorców, które będą widoczne na fakturze.