Informacja o zmianie cen opłat za wodę.

INFORMACJA O ZMIANIE CEN OPŁAT ZA WODĘ.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski

Szanowni Państwo, w dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski na okres 18 miesięcy.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Cena netto za 1m3 dostarczanej wody wynosić będzie 3,43zł/m3 (cena brutto za 1m3 3,70 zł)

Szczegółowe informacje dotyczące taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów Podlaski zamieszczone są na stronie internetowej:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-34-2022-dr.html