Informacja dot. funkcji Zastępcy Wójta Gminy.

Informujemy, że z dniem 20.05.2024 r. Pan Wiesław Fila przestał pełnić funkcję Zastępcy Wójta Gminy Janów Podlaski.
Dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Janów Podlaski.