Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Janów Podlaski