Enerigia ze słońca solary

Czysta energia w gminie Janów Podlaski

Logotypy

 

Uprzejmie informuję, iż Gmina Janów Podlaski w dniu 15 czerwca 2021 r. podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gminie Janów Podlaski w ramach projektu „Czysta energia w gminie Janów Podlaski”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Wykonawcą zamówienia została firma DAJK Maciej Kańczugowski z siedzibą w Lublinie.

Zgodnie z podpisaną umową, wartość zamówienia wynosi 1 997 968,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 30.11.2021 r.

 Poniżej znajduje się harmonogram prac montażowych na terenie naszej gminy.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania montażu w innym terminie niż przewiduje harmonogram.

 Ponadto informuję, iż posiadamy kilka wolnych instalacji kolektorów słonecznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty (pok. nr 4 Urzędu Gminy Janów Podlaski).

 Telefon do kontaktu w sprawie realizacji projektu: 83 341 30 73 wew. 25.

 

Wójt Gminy Janów Podlaski

Leszek Chwedczuk

 

Harmonogram prac (pdf)